Totalleverandør av Stålbygg

Fra tegning og prosjektering – til ferdig levert bygg

Vi påtar oss følgende oppgaver.

Tegning

Opptegning av bygg i plan snitt og fasader med inntegning på situasjonsplan. Som kunde bestemmer du selv dimensjonene på bygget, lengde, bredde, høyde, takvinkel. Du forteller! Vi tegner.!

Søknader

Vi påtar oss komplett søknadsprosess for byggene, det innbefatter nabovarsler, søknad om avkjøring, og ulike former for dispensasjonssøknader. Også søknad til Arbeidstilsynet der det er behov for det .

Fundament og armering

Våre samarbeidende ingeniører utarbeider komplette tegninger for fundament og betong samt tegninger for armering inkludert bøyelaster. Ved ferdig bygg utarbeider vi søknad om brukstillatelse.

Totalleverandør av stålbygg for:

Industri-Lager

Næringsmiddel

Landbruk

Byggtegninger

Vi tegner for deg.

Konstruksjonstegninger

Vi tegner for deg.

Betongplate på grunn

Eksempel

Resultat

Noen bilder fra hall og fasiliteter i det ferdige bygget.

EMS har levert stålbygg i over 30 år. Vi har levert bygg til industri og verksted, frukt-, grønt-, fisk- og kjøttindustrien. Vår spesialitet har vært bygging av mellom- og store fryselagre. Våre kunder er privat og offentlig, inkludert Forsvaret.Vi forestår tegning, prosjektering og planlegging av de fleste byggtyper. EMS har sentralgodkjenning for stålbygg i klasse 2. Alle våre leverandører har ISO-sertifisering.

Flere eksempler på prosjekter vi har levert: